Disclaimer en Site credits

Deze site wordt gehost door:
Hostingindustries

Algemeen
S.V. Virplaca spant zich in om de informatie op deze websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Virplaca is voor eigen rekening en risico. Virplaca sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Virplaca behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Virplaca is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Virplaca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Virplaca, aangeboden informatie op de sites van Virplaca, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Virplaca. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Virplaca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Virplaca, aangeboden- informatie op de sites van Virplaca. Virplaca behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Virplaca.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Virplaca liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Virplaca is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Virplaca. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie: virplaca.haarlem@student.inholland.nl

Studievereniging voor Bouwmanagement & Vastgoed en Bouwkunde in Haarlem